Workshop: EFT als tool in mediation

21 april 2023

Joost Rooks van de KompassieCompany gaat ons alles vertellen over de technieken uit de Emotionally Focused Therapy (EFT) die in mediation te gebruiken zijn.

Locatie:
Cursus en vergaderlokatie Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Programma:

9.30 uur inloop
10.00 uur start programma
17.00 uur einde

Tussen de middag kunnen we gebruik maken van het Domstad lunch-buffet.

Voor de workshop worden 6 PE-punten aangevraagd.

Opgave uiterlijk voor 7 april, dit geldt ook voor annuleringen, tenzij je een collega in jouw plaats laat komen. Mocht je een collega willen meenemen die (nog) geen lid is en die graag wil deelnemen, dan kan dat; voor niet mFAM-leden geldt een eigen bijdrage van €75,00 excl. Btw. Dit geldt ook wanneer je jouw plaats laat innemen door een niet mFAM-lid.


EFT als tool in mediation

De inzichten vanuit de EFT worden in deze workshop vertaald naar de context van conflicthantering. De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten. Deze emoties welke de bron vormen van veel conflictgedrag leer je met behulp van EFT te benutten als sleutel tot succesvolle deëscalatie en oplossing van het conflict.
Het EFT model blijkt een praktisch en veelal verhelderend instrument te zijn, waar op verschillende manieren en in diverse contexten mee gewerkt kan worden. Juist tijdens een mediationtraject waar de emoties hoog op kunnen lopen, kan herkenning en het inzichtelijk maken van deze patronen een belangrijke bijdrage leveren aan het werken aan een gemeenschappelijk doel. Erkenning geven aan de dieper gelegen wezenlijke hechtingsbehoeften kan voor beide partijen meer rust en ruimte brengen.

INHOUD
Hoe herken je als mediator deze dynamiek in communicatiepatronen en hoe kan je deze inzichten inzetten en delen om de communicatiepatronen te doorbreken?

Thema’s die aan bod komen zijn:

• Wat is meerzijdige (niet-)partijdigheid en hoe zet je dit in als mediator?
• De drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het hechtgingsmodel
• Hoe kun je je zelf en eigen presentatie optimaal benutten in de processen die je begeleidt?

• Eenvoudige praktische toepassing van EFT-communicatiepatronen in de mediation
• EFT interactie-lemniscaat inzetten in de mediation

• Op een uitgebreidere manier onderhandelen: naast belangen ook op basis van de (hechtings-) behoeften (en angsten) van de betrokkenen.

LEERDOELEN
• Mediators hebben handvatten vanuit de EFT om conflicten te de-escaleren en om de verbinding tussen partijen weer te verbeteren.
• Mediator weet zichzelf in te zetten als procesbegeleider en heeft zicht op zijn eigen presentatie hierin.
• Mediator herkent het lemniscaat patroon in relaties en kan hierin interventies doen

WERKVORM
De dag heeft een interactieve vorm, waarbij gewerkt wordt vanuit eigen ingebrachte cases in relatie tot de theorie van EFT. Uiteraard is de mate van interactie afhankelijk van het aantal deelnemers.

Schrijf je hier in voor deze workshop