Workshops 2023 

Helaas was het door organisatorische omstandigheden niet mogelijk om de workshop EFT in september door te laten gaan. Deze workshop is daarom nu gepland op vrijdag 31 maart 2023. 

Hier nogmaals een korte intro: 
De inzichten vanuit de EFT worden in deze workshop vertaald naar de context van conflicthantering. De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten.
Thema’s die aan bod komen zijn:
• Wat is meerzijdige (niet-)partijdigheid en hoe zet je dit in als mediator?
• De drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het hechtgingsmodel
• Hoe kun je je zelf en eigen presentatie optimaal benutten in de processen die je begeleidt?
• Eenvoudige praktische toepassing van EFT-communicatiepatronen in de mediation
• EFT interactie-lemniscaat inzetten in de mediation
• Op een uitgebreidere manier onderhandelen: naast belangen ook op basis van de (hechtings-) behoeften (en angsten) van de betrokkenen.

Joost Rooks van De Kompassie Company gaat ons hier een volledige dag in meenemen. 

Later in het jaar volgt nog een workshop op juridisch gebied; we zijn nog zoekende naar een interessante spreker. Vanwege het enthousiasme in 2022 willen ook Jan van Koert vragen om aan het eind van het jaar nogmaals langs te komen.