Workshop 2021

De afgelopen workshops en webinars De workshop van Gijs Visser in februari was over het algemeen een succes. Hier en daar een kritische noot. De gemiddelde score was toch een 8,2. Het webinar over vergoedingsrechten dat op 31 maart jongstleden door Marjel verzorgd werd, is goed bezocht geweest. Met een gemiddelde score van 8,7 naar tevredenheid, denken we.

Webinar 14 september 2021 van 14u tot 16u: afwikkeling lijfrenten en de Eigen
Woning door Berry van Zuidam (Scheidingsdeskundige) In deze 2 uur durende webinar neemt Berry ons mee in deze twee onderwerpen: Scheiden en de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen; wat zijn de aandachtspunten en veelgemaakte fouten? Hoe verreken ik lijfrenten fiscaal? Hoe worden afspraken
vormgegeven en vastgelegd?

Scheiden en de Eigen Woning; Hoe ziet de Eigen Woning Regeling eruit? Wat zijn de valkuilen? Hoe ga ik om met de enorme overwaarden op woningen in scheiding? Hoe worden deze afspraken vastgelegd?

Voor beide onderwerpen geldt, dat we een naslagwerk krijgen (onderdeel van de syllabus financieel echtscheidingsadviseur), vakartikelen, modeldocumenten voor in het convenant en schriftelijke uitleg over de aanpak van afwikkeling lijfrente bij scheiding. De Scheidingsdeskundige verzorgt de opleiding tot RFEA (Register Financieel Echtscheidings Adviseur) en zij zijn een partij met zeer veel kennis op fiscaal en juridisch vlak op het gebied van echtscheidingen.

Webinar eind 2021
Op dit moment beraden we ons nog over de mogelijkheden, e.e.a. ook afhankelijk van de gezondheidsregelgeving van dat moment.