Op de bestuursagenda

Op de bestuursagenda voor de rest van dit jaar staan:
– werving nieuwe leden; hoe kunnen we krimp omzetten in groei
– aanpassing huishoudelijk reglement; o.a. om werving nieuwe leden makkelijker te maken
– vastleggen workshops voor 2022
– completeren website en starten met acties voor meer bekendheid