Op de bestuursagenda

Het bestuur wil dit jaar de aandacht richten op de volgende onderwerpen:
• Opnieuw opstarten na de ‘slapende’ corona periode; interessante workshops en elkaar weer fysiek kunnen treffen
• Intensiveren van de netwerkorganisaties (RvR, NMv etc)
• Het promoten van de mediator in familiezaken en meewerken aan bekendheid van
mediation in het algemeen
• Ledenwerving
• Ledenwerving
• En…. Ledenwerving!!!