NMv-RoSo overleg

RoSo is een overleg van regionale en sectorale mediatorsverenigingen, waar de mFAM
aan meedoet. Het wordt gefaciliteerd en voorgezeten door NMv. Het doel is elkaar
versterken zodat we als verenigingen grotere toegevoegde waarde hebben voor
elkaar en onze leden.

Verenigingen zijn autonoom, tijdens RoSo worden geen besluiten genomen namens
verenigingen en hun leden. We streven ‘eenheid in verscheidenheid’ na. Er is
behoefte om met elkaar over de inhoud van ons vak te praten. En nu met name over
de op handen zijnde mediationwetgeving. Tijdens de laatste bespreking werd het
belang benadrukt dat wij mediators met één stem spreken. De behoefte aan
eenstemmigheid van het mediationveld blijkt ook uit de gesprekken met het
ministerie.

Vandaar dat we tijdens de consultatieronde in de procedure rondom de mediationwet
jullie zullen benaderen met een vragenlijst. Deze vragenlijst is breed gedeeld binnen
de diverse verenigingen dus mogelijk dat je deze al voorbij ziet komen. Het lijkt ons
handig een vragenronde te houden als de inhoud van de wet duidelijker is en we
gerichter daarop kunnen reageren.
In de RoSo bespreking is ook aandacht voor het belang van het politieke lobbyproces.
Om de zichtbaarheid van de diverse verenigingen te vergroten zal er een gezamenlijke
activiteitenkalender gevuld worden op de NMv site met de te verwachten workshops en met verwijzingen naar wederzijdse websites. Zodoende zullen we elkaar versterken en gebruik kunnen maken van elkaars ideeën, positieve ervaringen van sprekers e.d.