Nieuws in het kort: 2022/2023 

Na 2 jaren met allerlei coronaperikelen hoopten het bestuur bij de aanvang van 2022 een normale
start te kunnen maken. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige leden keken nog even de
kat uit de boom of ze live-bijeenkomsten wel aandurfden. Sommigen waren er juist blij mee en
anderen maakten pas op de plaats. Daarom was er als eerste bijeenkomst alleen een bijeenkomst
over parallel ouderschap. In het late voorjaar van 2022 was het dan toch zover: na een mooie
bijeenkomst begeleid door Jan van Koert was daar een gezellige borrel. De bijeenkomst was levendig;
de borrel ook en smaakte eigenlijk naar meer. Oorspronkelijk had het bestuur daar een barbecue
gepland, maar helaas lukte het niet om dat op dat moment te organiseren. Maar er was meer. Het lidmaatschap is opengesteld voor aangeslotenen bij ADR. Het huishoudelijk reglement is daartoe aangepast. Er hebben overleggen plaats gevonden met andere organisaties allen met het doel om de MFAM beter op de kaart te zetten.

En de toekomst?
Ook voor 2023 heeft het bestuur een aantal mooie bijeenkomsten op de planning staan. Zo gauw de data bekend zijn, wordt daar meer over gemeld. Zo is daar in ieder geval de uitgestelde bijeenkomst van september van de Kompassie company. Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om een mediationwet te krijgen waarin niet alleen zuiver juridisch geschoolde mediators een plaats kunnen krijgen.
En uiteraard proberen we ook nu ons netwerk te verbreden.

Wij zien uit naar de toekomst. Jullie ook?